f

Thùng Carton Đựng Trà Xuất Khẩu

Thùng carton đựng trà xuất khẩu có các đặc điểm sau:

  • Chất liệu chất lượng.
  • Khả năng chống thấm và chống ẩm.
  • Kích thước và thiết kế linh hoạt.
  • In ấn và quảng cáo.
  • Bảo vệ sản phẩm.
  • Tiện lợi và dễ sử dụng.