Thùng Carton Đựng Thủy Sản 5 Lớp Xuất Khẩu

Thùng carton đựng thủy sản là một sản phẩm đóng gói có cấu tạo chắc chắn được thiết kế đặc biệt để đảm bảo sản phẩm thủy sản xuất khẩu được bảo vệ.

Đồng thời duy trì tính chất và chất lượng của sản phẩm trong quá trình vận chuyển từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng cuối cùng.

Danh mục: