f

Thùng Carton Đựng Dứa Xuất Khẩu

Hiện nay, có một số loại thùng carton đựng dứa xuất khẩu được sử dụng phổ biến. Dưới đây là một số loại thùng carton thông dụng nhất:

  • Thùng carton 3 lớp.
  • Thùng carton 5 lớp.
  • Thùng carton 7 lớp.
  • Thùng carton có vách ngăn.
  • Tấm lót và bọc ngoài.