f

Thùng Carton Đựng Dưa Hấu

Các kích thước phổ biến của thùng carton đựng dưa hấu bao gồm:

  • Chiều dài: Trong khoảng 40-70 cm, tùy thuộc vào kích thước của trái dưa hấu.
  • Chiều rộng: Thường từ 30-40 cm, phù hợp với số lượng trái dưa hấu được xếp hàng ngang trong thùng carton.
  • Chiều cao: Đa dạng từ 20-30 cm, đảm bảo không gian đủ để đựng dưa hấu và các lớp chất chồng được bảo vệ.