f

Thùng Carton Đựng Chôm Chôm Xuất Khẩu

 

Thùng carton đựng chôm chôm xuất khẩu phải tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng và an toàn của sản phẩm. Dưới đây là một số tiêu chuẩn chung được áp dụng:

  • Kích thước và khối lượng.
  • Chất liệu.
  • Cấu trúc và độ dày.
  • Khả năng chống thấm.
  • Tiêu chuẩn in ấn.
  • Tuân thủ quy định pháp luật.