f

1 số lưu ý khi chọn hộp giấy đựng thuốc thực phẩm chức năng

Những lưu ý khi lựa chọn hộp giấy đựng thuốc thực phẩm chức năng

1. Thông tin trên hộp giấy

2. Chất liệu sử dụng làm hộp giấy 

3. Lựa chọn nơi sản xuất uy tín

4. Giá thành hộp giấy 

5. Trao đổi kỹ về quy trình