Thiết kế bao bì sản phẩm đựng bánh thể hiện câu chuyện thương hiệu

Sở hữu một doanh nghiệp bánh mì và thu hút khách hàng có mối quan hệ tương hỗ với nhau.